Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

BÓNG NGƯỜI QUA

Bóng người qua bóng người qua
Nhớ chuyện xưa dại khờ
Con tim rung động
Biết bao giờ gặp lại em
Bóng người qua
Trong cuộc đời ta
Thoáng qua thoáng qua
Xốn xang bao năm vẫn nhớ
Bóng người qua bóng người qua
Bây giờ em đang ở nơi đâu  ?

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

SỐNG

Sống đời "vui xả" cõi trần gian
Đói ăn khát uống "muốn" yêu liền
Sống sao đơn giản không lo nghĩ
Việc đến thản nhiên "Đạo" đã gần