Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Viếng Đại TướngHơn 4 năm trời Đại tướng trong bệnh viện
Người chẳng ốm đau chỉ yếu dần đi...
Người ra đi thanh thản nhẹ nhàng
Có khác gì giải thoát xác phàm...
....................................................

Mãi bất tử trong lòng dân nước Việt !