Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Em còn nhớ

Em còn nhớ lần gặp nhau ấy...
Chẳng thể quyên... nhớ mãi trong lòng
Lối em đi cỏ xanh nâng bước
Cát mỉm cười dưới bước chân em
Từ lần ấy ...cỏ xanh, cát trắng...
Trời đất giao hoà ...nắng đồi thông !