Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

VÔ THƯỜNG

Thể xác tôi và các bạn như những ngôi mộ bằng xương thịt
Khác ngoài nghĩa địa...xương thịt chưa tan
Nhưng dưới tia X quang, hay thiên nhãn:
Cũng là những bộ xương trắng biết hoạt động chẳng hơn
Đến một ngày bất động còn đâu ?
Đời vô thường mà mãi hơn thua
Ta hãy thương chính mình khi còn kịp...